flow measurement | flow transmitter part 4

فلومتر دبی سنج Flowmeter Flow meter flow measurement flow transmitter فلومتر های ورتکس  Vortex Shedding   از فلومترهای ورتکس برای اندازه گیری بیشتر سیالات ، حتی مایعات با ویسکوزیته بالا شبیه روغن و قیر داغ و سیالات با دمای بالا میتوان استفاده کرد. مکانیزم این مدل فلومتر بر اساس سنسوری که قابلیت اندازه گیری لرزشهای اینجاد شده در اثر جریانات…

flow measurement | flow transmitter part 3

فلومتر دبی سنج Flowmeter Flow meter flow measurement flow transmitter مدلهای متال تیوب نیز از همین مکانیزم سود میبرند با این تفاوت که از چیزی شبیه دریجه با قابلیت جابجایی در محل عبور سیال استفاده میگردد .این فلومتر ها معمولا یک لوله فلزی و یک نمایشگر مکعبی شکل دارند و برای سایزهای بزرگتر از دو اینج و به صورت نصب…

flow measurement | flow transmitter part 2

فلومتر دبی سنج Flowmeter Flow meter flow measurement flow transmitter روش جابجائی مثبت Positive Displacement معمولا این نمونه جریان سنج به کمت دنده های اوال یا بیضی میزان مشخص و دقیقی از مقدار سیال را جابجا و اندازه گیری میکنند و بیشتر برای مواد با ویسکوزیته بالا شبیه روغه کاربرد دارند .   اوریفیس پلیت Orifice Plate   فلومتر با…

flow measurement | flow transmitter part 1

فلومتر دبی سنج Flowmeter Flow meter flow measurement flow transmitter فلومتر - دبی سنج – Flowmeter - Flow meter - flow measurement - flow transmitter چیست؟ امروزه اندازه گیری جریان سیال بعنوان یکی از مهمترین پارامترهای اندازه گیری در صنایع مختلف از اهمیت ویژه ای برخوردار است.   در حقیقت اغلب کارشناسان پس از اندازه گیری دما مهمترین کمیت اندازه…